29/08/1628, 13

29/08/1628, 13

13 Huygens en Bruininx berichten conform de resolutie van 25 aug. naar Delft te zijn geweest. Daar hebben zij een demonstratie bijgewoond van een door Dominicus van Wesel uitgevonden instrument om havens, rivieren en grachten uit te diepen. Zij achten het een goede uitvinding. Iedere keer kan ermee een last zand of aarde van een diepte van negen voet onder de grond worden bovengehaald.
HHM verklaren dat het eerder aan Van Wesel verleende octrooi in werking zal treden. Zij verzoeken de RvS het instrument in dienst van het land te laten gebruiken.