31/08/1628, 3

31/08/1628, 3

3 Essen dient namens de uit Friesland teruggekeerde afgevaardigden een verslag in van de hun opgedragen verrichtingen aldaar. Ook toont hij de originele resoluties van de Staten van Friesland over het aannemen van hun aandeel in de voorgestelde repartitie van de lopende schulden van de Admiraliteit à 2.500.000 pond en de zuivering van de defecten in de consenten voor de marine van 1622 tot en met 1627.
HHM verzoeken de Staten van Friesland in aftrek van de genoemde defecten zo spoedig mogelijk een aanzienlijk bedrag te betalen aan ontvanger-generaal Doublet. Ook laten zij de Admiraliteitscolleges hun afgevaardigden op 25 sept. naar 's- Gravenhage sturen met een lijst van hun schulden van 1622 tot en met 31 dec. 1627. Hierop moeten nauwkeurig de namen van de crediteuren en de grootte en aard van hun schuld worden vermeld. Daarna kunnen HHM de schulden over de provincies verdelen conform hun quoten.