02/09/1628, 1

02/09/1628, 1

1 In een rekest meldt graaf Georg Ernst van Stirum dat zijn ruitercompagnie bij de verdeling van de ongerepartieerde compagnie├źn op Gelderland is gesteld. Ondanks alle door hem gedane moeite heeft deze provincie, met name het kwartier Nijmegen, de graaf nog niet betaald. Uiteindelijk heeft de provincie de betaling geheel afgewezen. De graaf verzoekt HHM het aannemen en betalen van zijn compagnie te regelen.
HHM machtigen de RvS om zich in te spannen opdat Nijmegen en de twee andere kwartieren de compagnie ruiters aannemen en betalen.