02/09/1628, 7

02/09/1628, 7

7 Naar aanleiding van het verzoek van de heer van Groesbeeck om vrij twaalf paarden te mogen invoeren ten behoeve van de landbouw laten HHM de suppliant zich houden aan de wetten van het land.