02/09/1628, 14

02/09/1628, 14

14 In een rekest meldt Franchois de Caesteker na afrekening 1.213 pond Vlaams 1 sch. 8 groten tegoed te hebben vanwege de door zijn vader in 1610 in het voordeel van de ingelanden gemaakte zeesluis in de Oudemansdijk bij IJzendijke. Hij verzoekt om verzegelde brieven aan gouverneur Houthain opdat hij door middel van executie van de ingelanden zijn achterstallige geld kan krijgen.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.