02/09/1628, 16

02/09/1628, 16

16 De RvS adviseert over de op 31 aug. ontvangen brief van burgemeester Terestein. Het dichten van het gat achter de krib naast het Kleefse Spui, het herstel van de krib aan het Kleefse land en de verlenging van de Vosselsche krib moeten volgens de Raad worden opgeschort totdat er weer groen rijshout kan worden gekapt. Dit vanwege de in de brief aangestipte redenen.
Desondanks laten HHM de genoemde werken zo spoedig mogelijk uitvoeren.