02/09/1628, 17

02/09/1628, 17

17 De RvS adviseert d.d. 1 sept. over de op 28 aug. in handen gekregen brief van Tilly. Aangaande diens klacht over de paarden kan worden geantwoord dat de zaak hierover tussen kapitein Wolff Mislich en agent Van de Veecken voor de Raad is gebracht. Inzake Tilly's andere klacht kunnen HHM antwoorden dat hij de gevangengenomen staatse soldaten moet laten terugsturen naar hun garnizoenen. Daar zal de ingewonnen informatie in acht worden genomen en zullen de genoemde soldaten hun verdiende straf krijgen. Tilly moet worden gevraagd om in dergelijke situaties altijd op deze manier te handelen. Daarbij moet hem verzekerd worden dat de Republiek de neutraliteit blijft naleven, hoewel de aanhangers van de keizer in het geval van Reael en kapitein Salijns tegen de verwachting in het tegendeel bewerkstelligen, ondanks verzoeken om hun vrijlating.
HHM nemen dit advies over. Zij vinden dat de vrijlating van Reael en Salijns in het antwoord moet worden genoemd.