04/09/1628, 13

04/09/1628, 13

13 Op verzoek van Jan Maesz. c.s. verlenen HHM hun voorschrijven aan de Staten Gedeputeerde Staten van Friesland opdat zij hun ordonnantie betaald krijgen van 12.6711 10 st. vanwege het bouwen van een stalruimte en magazijn in Coevorden.

1 De munteenheid is weggelaten.