04/09/1628, 18

04/09/1628, 18

18 Culenborch bericht het zaterdag namens Don Emanuel de Portugal ingediende verzoek met Z.Exc. te hebben besproken. Deze heeft er geen bezwaar tegen het huis Einborch neutraal te verklaren, mits dit geen voorwendsel is om een aanslag tegen de Republiek te ondernemen. Verder mag noch de prins, noch iemand uit zijn gevolg Nederlandse steden of forten bezoeken of daar enige tijd verblijven.
HHM nemen dit over.