06/09/1628, 6

06/09/1628, 6

6 In een memorie bericht de Admiraliteit te Rotterdam over de zeven in een aan de Rotterdamse koopman Cornelis Hertichvelt toebehorend schip op zee aangetroffen Fransen van kapitein Elie Liot uit Le Havre. De Fransen hadden deze boot veroverd en wilden ermee naar Le Havre varen. Het Admiraliteitscollege vraagt de mening van HHM hierover.
Verder meldt het College dat in Rotterdam een door de Fransen op zee veroverd Engels schip is opgebracht. Na onderzoek is geconstateerd dat de daarin aangetroffen Fransen geen schade aan Nederlandse schepen hebben toegebracht. Engelse kooplieden vragen om teruggave van het genoemde schip. Het College vraagt of men het schip moet geven aan de Fransen of teruggeven aan de Engelsen en de anderen die het opeisen omdat zij beweren eigenaar ervan te zijn.
HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam hierover eerst schriftelijk adviseren.