06/09/1628, 10

06/09/1628, 10

10 Pieter Hoeffijser vraagt om terugbetaling van de aan de keurvorst van Brandenburg geleende 248.000 gld. en van de 243.974 gld. aan vervallen rente en makelaardijkosten van de hoofdsom.
HHM vragen hierover advies aan de RvS. Conform hun resolutie van 28 feb. stellen zij intussen de betaling met nog een half jaar uit.