07/09/1628, 1

07/09/1628, 1

1 De scheepskapiteins van de Admiraliteit te Amsterdam die de koning van Frankrijk bij La Rochelle hebben gediend verzoeken HHM spoedig de betaling te regelen van hun tegoeden vanwege deze dienst.
HHM laten het College de tegoeden aan de lijst van de lopende schulden van 1622 tot en met 1627 toevoegen, opdat deze over de provincies verdeeld kunnen worden.