08/09/1628, 5

08/09/1628, 5

5 Naar aanleiding van het verzoek van Pieter van Blanckeroort depĂȘcheren HHM voor hem en zijn dienaren ordonnantie van twee maanden traktement.