08/09/1628, 9

08/09/1628, 9

9 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert d.d. 7 sept. ter voldoening van de resolutie van 6 sept. het volgende:
I Men zou de zeven in een schip van burgemeester Hertichvelt aangetroffen Fransen van kapitein Elie Liot uit Le Havre moeten vrijlaten. Zij wilden het schip immers naar Le Havre brengen en daar laten onderzoeken of het rechtmatige buit zou zijn of niet.
HHM nemen dit over, maar verplichten de Fransen om conform een schatting van het College eerst de schade en rente te betalen aan de benadeelde partij.
II De Fransen zouden het door hen veroverde Engelse scheepje moeten krijgen.
HHM bespreken dit met Z.Exc. en vragen erover advies aan de RvS.
III De gevangenen uit Oostende zouden - zoals is beloofd - gespaard moeten worden, aangezien de kwestie van het voetspoelen nog niet is opgelost. Desondanks acht het College het nuttig hen nog even gevangen te houden zodat intussen kan worden vernomen wat de vijand in een gelijksoortige situatie zal doen.
HHM verklaren dat de Oostendenaren voorlopig in de gevangenis moeten blijven. Het recht van voetspoeling zal tijdens de komende bijeenkomst van de afgevaardigden van de Admiraliteiten op 25 sept. met alle leden worden behandeld.