09/09/1628, 4

09/09/1628, 4

4 De Generaliteitsrekenkamer schrijft d.d. 's-Gravenhage 7 sept. dat de ontvangers-generaal van de Admiraliteitscolleges te Rotterdam, Amsterdam en in Zeeland hun rekeningen niet behoorlijk naar het kantoor van hun kamer brengen. De ontvangers te Rotterdam en Amsterdam zijn daarbij twee jaar achter en die van Zeeland drie jaar. Als excuus voeren zij aan dat de twee eerstgenoemde Colleges de afrekening met de konvooimeesters en andere zaken niet behoorlijk afhandelen. Ook ontbreekt het de ontvangers aan akten van betaalde decharges.
HHM schrijven de raden en de ontvangers van de Colleges om de openstaande rekening tot en met 1627 zo spoedig mogelijk in orde te maken. Binnen zes weken moet de rekening bij de Rekenkamer zijn ingeleverd om daar onderzocht en gesloten te worden.