11/09/1628, 1

11/09/1628, 1

1 De burgemeesters en raad van Emden schrijven d.d. Emden 27 aug. dat de keizerlijken de kwartieren van hun soldaten binnenvallen. Zij verzoeken hulp van HHM daartegen.
HHM geven de brief met bijlagen voor advies aan de RvS.