11/09/1628, 4

11/09/1628, 4

4 Vanwege onenigheid van stemmen stellen HHM een besluit uit over de door controleur Johan van Lint verzochte verhoging van zijn gage.