11/09/1628, 8

11/09/1628, 8

8 De Admiraliteit te Amsterdam beveelt d.d. 12 aug. het verzoek aan van haar raad en fiscaal Gerrardt Storm. Storm vraagt om de op 3 dec. 1627 genomen resolutie aangaande de verdeling van de boeten en confiscaties ten aanzien van de fiscaal nietig te verklaren, zijn traktement te verhogen en hem een aandeel te geven van de langs de kust van Vlaanderen en elders door oorlogsschepen van zijn College veroverde prijzen. Ook wil hij een deel van de premies voor op de vijand terugveroverde koopvaardijschepen ontvangen.
HHM geven het rekest voor advies aan de Admiraliteit te Amsterdam.