12/09/1628, 1

12/09/1628, 1

1 HHM lezen het rekest van de ingelanden van de bij Terneuzen in Vlaanderen gelegen Zevenaarpolder, Goesschepolder en Vlooswijkpolder. Tot het behoud van hun dijk hebben zij besloten een dijk te leggen langs de aan de zuidwestkant van de genoemde polders gelegen geul. Inclusief de sluis en andere zaken zal deze dijk een aanzienlijk bedrag kosten. Daarom vragen de supplianten HHM om de polders gedurende zeven jaar te ontheffen van het hoorngeld en de belasting op bezaaide landen. Ook vragen zij om eeuwige vrijstelling van allerlei belastingen over bij het aanleggen van de nieuwe dijk ontstane slik en aanwas, alsmede van de tienden.
HHM verzoeken de RvS om hun naar de verpachting van de belastingen in Vlaanderen af te zenden commissarissen te gelasten de toestand rond de aan te leggen dijk te inspecteren. Hierover moet de Raad berichten en vervolgens over het rekest adviseren.