12/09/1628, 12

12/09/1628, 12

12 In een rekest melden de bedijkers en ingelanden van de in Vlaanderen in het ambacht Terneuzen gelegen polder Westenrijk bij HHM beroep te hebben aangetekend tegen een ongehoorde beschikking van de Raad van Vlaanderen . Deze beschikking is verleend op geheim verzoek van de ingelanden van de Goesschepolder, Lovenpolder, Koudepolder en Willemskerkepolder. Zij hebben hun appèl echter niet tijdig vervolgd en verzoeken om een rekest civiel opdat zij hiervan en van ander verzuim vrijgesteld worden. De supplianten geven HHM volle macht over de zaak.
HHM stemmen in met het verzoek.