14/09/1628, 3

14/09/1628, 3

3 In een brief d.d. Chur 5 sept. verzoeken de Brandenburgse, Palts-Neuburgse, Kleefse en Markse raden om uitstel van de voorgenomen retorsie tegen de katholieke geestelijkheid in Emmerik [Emmerich], Rees en Ravenstein vanwege de acties tegen de gereformeerden in Wezel.
HHM verzoeken de RvS nogmaals het gisteren genomen besluit tegen de katholieke geestelijkheid te Emmerik en Rees zo spoedig mogelijk uit te voeren. Zij antwoorden de (keur)vorstelijke raden de resolutie niet te kunnen uitstellen zolang het verzochte herstel niet is gedaan.