14/09/1628, 14

14/09/1628, 14

14 HHM zeggen de binnengekomen secretaris Huigens dat zij de RvS verzoeken in een tot oordelen bevoegde bezetting te 's- Gravenhage aanwezig te blijven. Daar moeten zij de in de memorie van thesaurier-generaal Van Goch genoemde besprekingen doen. Huigens zal dit aan de Raad melden.