16/09/1628, 1

16/09/1628, 1

1 HHM resumeren het op 26 aug. genomen besluit in de zaak van Simonides Ritz.
De tussenkomst van Culenborch ten gunste van Ritz in aanmerking genomen, besluiten HHM dat deze wordt vrijgelaten, mits hij 10.000 in plaats van 15.000 gld. en de gevangeniskosten betaalt. Verder moet Ritz de graaf volledig tevredenstellen, zoals hij heeft beloofd te zullen doen. De 10.000 gld. moeten worden betaald aan ontvanger Houffyser te Amsterdam.
De heren van Groningen stemmen niet in met dit besluit, omdat het in strijd is met de opdracht van hun lastgevers .