16/09/1628, 2

16/09/1628, 2

2 Advocaat Laurens Rostock compareert en dient krachtens geloofsbrieven d.d. 13 juli namens de burgemeesters en raad van Stralsund een propositie in.1

1 De in het Duits gestelde propositie is geïnsereerd in S.G. 3187 en in vertaling gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 462-465/folio I, 701-702.