16/09/1628, 4

16/09/1628, 4

4 In een ongedateerde brief met bijlagen bericht de heer van Dyden vanuit Emmerik [Emmerich] dat daar de gecommitteerden van de vorsten van Trier, Saksen, Hessen en van de graaf van Mark zonder paspoort zijn aangekomen en worden vastgehouden. Zij hebben verteld als bijgezant naar Huissen zijn gezonden om daar in opdracht van de keizer de archieven van het vorstendom Kleef te visiteren.
HHM stellen een besluit hierover uit totdat de kwestie is besproken met Z.Exc. en de RvS.