16/09/1628, 10

16/09/1628, 10

10 HHM schrijven de Admiraliteitscolleges om hun ontvangers hun rekeningen te laten brengen naar de Generaliteitsrekenkamer . Daartoe mogen zij geen raden aanstellen of deze in 's- Gravenhage laten wachten tot de afrekening is geschied. De Rekenkamer zal de loquaturs op de rekeningen aan de Colleges sturen. Indien nodig worden enkele raden naar de Kamers gezonden om deze te zuiveren.