18/09/1628, 8

18/09/1628, 8

8 De Gedeputeerde Staten van Friesland nomineren d.d. Leeuwarden 8 aug. Walta als raad van State.
Als Walta de eed heeft afgelegd, zullen HHM commissie voor hem depĂȘcheren.