19/09/1628, 9

19/09/1628, 9

9 HHM geven het verzoek van Pieter Martenssen, lontmaker te Delft, om een partij lonten à twaalf-, zestien- of twintigduizend pond te mogen uitvoeren naar Bordeaux voor advies aan de RvS.