19/09/1628, 12

19/09/1628, 12

12 De schout en enkele inwoners van Besoijen verzoeken de eerder door hen in Gorinchem gekochte en naar behoren vervoerde beesten op hetzelfde paspoort in Brabant op de markt te mogen verkopen.
HHM sturen dit rekest voor advies naar de RvS.