20/09/1628, 3

20/09/1628, 3

3 De afgevaardigden tot de verbetering van de Rijn en IJssel blijven vragen om een bedrag van tenminste 12.000 gld. waarvan zij conform de resolutie van 18 sept. het gat in de lange krib langs het Kleefse Spui kunnen dichten.
HHM laten de RvS pogen dit bedrag door de ontvanger-generaal te doen betalen.