20/09/1628, 10

20/09/1628, 10

10 De grootschipper Pieter Cornelissen Borgoignen, burger en inwoner van Medemblik, meldt dat zijn uit Denemarken komende schip door een kapitein van de Deense koning is veroverd en naar Kopenhagen gebracht. Borgoignen verzoekt daarom voorschrijven aan deze koning opdat hij zijn schip mag terugkrijgen.
HHM stemmen in met dit verzoek.