20/09/1628, 4

20/09/1628, 4

4 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt d.d. 19 sept. een kopie van een in Oostende geschreven brief waarin kapitein Suijrbier verhaalt hoe hij door de vijand is veroverd.
HHM stellen de bespreking hiervan uit.