21/09/1628, 4

21/09/1628, 4

4 De koning van Zweden verzoekt d.d. Dirschau in Pommeren 26/16 juli hem met raad en daad te helpen bij de verdediging van Stralsund, aangezien deze kwestie niet alleen hem raakt maar alle bevriende naties aangaat.
HHM zullen deze brief tegelijk met de op 18 sept. door Rostock namens Stralsund ingediende propositie bespreken met Z.Exc.