22/09/1628, 6

22/09/1628, 6

6 De heer van Dyden bericht d.d. Emmerik [Emmerich] 18 sept. overtuigd te zijn dat hij het door hem aan de compagnie van Soppenbroeck voorgeschoten geld terugkrijgt. Toch blijft hij deze compagnie liever niet betalen.
Op advies van Z.Exc. en de RvS schrijven HHM de Kleefse regering de compagnie van Soppenbroeck te betalen van de lopende contributies.
Ook meldt Dyden dat de paltsgraaf van Neuburg een brief d.d. Gressenich 12 sept. aan de magistraten en ambtmannen van de steden Xanten, Kalkar, Goch, Kranenburg en van Griet [bij Kleef], Griethausen, Uedem en andere nabijgelegen plaatsen heeft geschreven. Hij heeft hun gelast acht compagnie├źn van elk driehonderd soldaten in te legeren en de kost te geven. De troepen zullen door overste Neerschen in dienst van de keizer worden geworven.
Op advies van Z.Exc. en de RvS schrijven HHM aan de genoemde magistraten en ambtmannen dat deze het volk van het regiment van Neerschen niet moeten inkwartieren. Dit is immers in strijd met de neutraliteit, waaraan de aartshertogin, HHM en de (keur)vorsten van Brandenburg en Neuburg zich dienen te houden en die door verschillende brieven is bekrachtigd. Zo niet, dan zijn HHM genoodzaakt benodigde maatregelen te treffen in het nadeel van de genoemde steden.