22/09/1628, 8

22/09/1628, 8

8 De RvS compareert en zegt geen geld te hebben om de resolutie van 19 sept. inzake de voerlieden uit Gelderland uit te voeren, noch om de 12.000 gld. te betalen om het gat in de lange krib langs het Kleefse Spui conform de resolutie van 20 sept. te laten maken. Dit tenzij HHM er bij de provincies nader op aandringen om spoedig hun quoten in de legerkosten en fortificaties op te brengen.