26/09/1628, 18

26/09/1628, 18

18 Joannes Retzer bericht d.d. Emmerik 16 sept. enkele soldaten naar de richter in Emmerik [Emmerich] te hebben gestuurd, opdat deze de kwitanties van de lopende Kleefse contributies laat zien. Ook meldt Retzer dat de kerkelijke contributies in het Land van Kleef niet worden geïnd, omdat de Kleefse regering vreest in ongenade van de keizer te vallen. Ten slotte heeft Retzer in Soest [in Westfalen] een substituut aangesteld.
HHM sturen Retzer een afschrift van het aan ambtman Aer gegeven antwoord en het namens hen gegeven antwoord op de brief van de Kleefse raden van 21 sept., voor zover dit op hem van toepassing is. Zij manen hem zijn dienst als controleur te blijven voortzetten en conform zijn commissie regelmatig te berichten over de staat van de inning van de lopende contributies in de Kleefse en andere landen.