27/09/1628, 9

27/09/1628, 9

9 Noortwijck en Schaffer berichten de remonstrantie van de vrienden van de door de keizer gevangengenomen Reael met Z.Exc. te hebben besproken. Deze meent dat slechts goedheid of geweld de vrijlating van Reael zou kunnen bewerkstelligen. HHM zouden deze mogelijkheden moeten bespreken en er enkele voorstellen over moeten doen.
HHM nemen hierover geen besluit.