28/09/1628, 7

28/09/1628, 7

7 In een rekest meldt mr. Walter Wytston, Engels predikant, nog 400 gld. gage tegoed te hebben voor zijn dienst als predikant van het uit Brielle gekomen Engelse regiment. Hij vraagt HHM hierover uit goedwilligheid een beslissing te nemen.
HHM geven het rekest aan de RvS om daarover een gunstig besluit te nemen.