28/09/1628, 8

28/09/1628, 8

8 De RvS adviseert d.d. 26 sept. het op 15 juli ingediende rekest van de inwoners van Besoijen in de Langstraat in te willigen, mits zij 's lands belastingen betalen.
HHM nemen dit advies over.