28/09/1628, 13

28/09/1628, 13

13 HHM lezen een vanuit 's-Gravenhage geschreven brief van kolonel Haulterives aan de heer van La Ville aux Clercs te Parijs. Naar aanleiding van de mededeling van laatstgenoemde aan de staatse gezanten in Parijs schrijft Haulterives dat deze verkeerd geïnformeerd is. De Franse officieren en kapiteins in de Republiek zouden volgens La Ville aux Clercs een vaandrager van het regiment van Candale hebben gezonden om te berichten dat de graaf van La Val met enkele schepen vanuit Nederland naar Engeland was vertrokken. Hij zou deze schepen van HHM hebben gekregen om zich aan te sluiten bij de voor het ontzet van La Rochelle bestemde Engelse vloot. Noch Haulterives, noch de andere Franse officieren zeggen hier iets van te weten, zodat La Ville aux Clercs door een bedrieger moet zijn ingelicht die daartoe de namen van de officieren heeft misbruikt.
HHM laten de griffier de brief teruggeven aan Haulterive. Zij danken Haulterive voor zijn goede dienst en verzoeken hem de brief spoedig te laten versturen met de verklaring dat zij de Franse officieren er niet van verdenken het ondeugdelijke bericht aan La Ville aux Clercs te hebben doorgegeven. HHM sturen een kopie van de brief aan hun gezanten in Frankrijk. Daarin melden zij ook dat de graaf van La Val in Engeland is ingescheept zonder dat zij hem schepen hebben meegegeven.