29/09/1628, 5

29/09/1628, 5

5 HHM lezen een rekest van de Directeurs van de Levantse Handel . De in Tunis verblijvende consul Verhaer heeft namens voormalig ambassadeur Pynaecker een particuliere obligatie op zich genomen van 1.300 realen van achten tegen een maandelijkse rente van 2 ½ procent. De Directeurs verzoeken dit bedrag met de bijbehorende rente te betalen van het geld dat Pynaecker nog tegoed heeft van HHM.
HHM verzoeken Van der Dusse en Beaumont de bespreking van de enige tijd geleden aan hen gegeven brief met stukken van de supplianten af te ronden. Te zijner tijd zullen zij dit verzoek in acht nemen.