29/09/1628, 21

29/09/1628, 21

21 Carpentier, voormalig gouverneur van Oost-Indië, compareert in aanwezigheid van enkele bewindhebbers van de VOC . Krachtens de resolutie van 14 juni dient hij zijn rapport in over de toestand in Oost-Indië ten tijde van zijn vertrek. De bewindhebbers verzoeken het rapport in het voordeel van het land en de Compagnie aan te wenden. Ook vragen zij HHM een datum af te spreken waarop de aan beide kanten openstaande posten onderling kunnen worden afgerekend.
HHM antwoorden de bewindhebbers daartoe reeds commissarissen te hebben aangewezen. Deze zullen de rekening onderzoeken en geschikte maatregelen nemen.