30/09/1628, 3

30/09/1628, 3

3 In een rekest melden schipper Cornelis Jacobsz. uit Zaandam en zijn reders dat het van Amsterdam naar Bordeaux varende fluitschip De Blauwe Duive door die van Oostende is veroverd. Het schip is verkocht aan schipper Hans Mulder uit L├╝beck, maar werd onlangs bij het uitzeilen van Oostende door kapitein Jan van Diemen veroverd, naar Rotterdam gebracht en tot rechtmatige buit verklaard. De supplianten verzoeken HHM te gelasten dat het schip aan hen wordt teruggeven, mits zij de kapitein en matrozen die het hebben veroverd een rechtmatig derde deel van de waarde aan bergloon betalen.
De ernstige aanbeveling van de supplianten door de burgemeesters van Amsterdam van 28 sept. in aanmerking genomen, wijzen HHM het verzoek af. Zij laten de zaak bij het door de Admiraliteit te Rotterdam genomen besluit.