30/09/1628, 8

30/09/1628, 8

8 De RvS adviseert d.d. 28 sept. over het per brief ingediende verzoek van de burgemeesters, schepenen en raad van Herford in Westfalen. Uit de brief is af te leiden dat er twijfel bestaat of Herford onder de keizer of onder het graafschap Ravensberg ressorteert. In ieder geval moeten de supplianten genoegen nemen met de generale neutraliteit, zodat hun verzoek niet kan worden ingewilligd. Indien zij echter in hun handel worden belemmerd of anderszins slecht behandeld worden door staatse soldaten, dan mogen zij deze soldaten aangeven zodat hun klachten kunnen worden verholpen.
HHM nemen dit advies over en weigeren de verzochte speciale akte van neutraliteit.