30/09/1628, 9

30/09/1628, 9

9 Charles Saint Martyn, luitenant van kapitein Meuillet, verzoekt appèl van een op 20 sept. door de RvS in zijn nadeel en ten gunste van Goswinus Meurskens gewezen vonnis.
HHM vragen hierover bericht van de RvS.