02/10/1628, 3

02/10/1628, 3

3 Essen en de andere afgevaardigden naar de bespreking met agent Carlaton brengen rapport uit. Carlaton verzoekt HHM het volgende:
I De uit Stade gekomen en in Nederlands garnizoen verblijvende troepen van Morgan te doen konvooieren naar Harwich in Engeland. Daar moeten zij aan land gaan opdat de capitulatie bij de overgave van Stade wordt nagekomen. Vanuit Harwich moeten de troepen naar Gl├╝ckstadt aan de Elbe worden begeleid.
II Een monstercommissaris aan te wijzen om de soldaten te begeleiden.
III Hun voor het kruisen van Het Kanaal bestemde oorlogsschepen te gelasten nu en dan zich voor de Engelse havens op te houden. Dit om te voorkomen dat de Duinkerkers tijdens de afwezigheid van de Engelse vloot iets zullen ondernemen. De Engelse koning heeft bevolen dat de Nederlandse oorlogsschepen vrij zijn havens mogen aandoen.
HHM laten de president deze punten bespreken met Z.Exc.