02/10/1628, 16

02/10/1628, 16

16 De binnengekomen secretaris Huigens bericht namens de RvS dat deze de op 29 sept. in zijn handen gekregen brief van de burgemeesters en raden van Goch heeft besproken met Z.Exc. Aangezien de soldaten van de keizer overlopen, meent Z.Exc. dat de zaak hierbij kan worden gelaten.
HHM nemen dit over.