03/10/1628, 2

03/10/1628, 2

2 Van der Dusse bericht dat vijf matrozen van het door Quast bij Scheveningen op het strand gejaagde Duinkerkse schip in Delft zijn gevangengezet.
HHM laten deze gevangenen naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier overbrengen. Daar kunnen zij worden verhoord en naar behoren berecht.