03/10/1628, 12

03/10/1628, 12

12 Secretaris Huigens compareert. Namens de RvS bericht hij uitvoerig over de door de Raad behandelde zaak tussen Charles de Saint Martyn, voormalig luitenant van de compagnie van kapitein Meuillet, tegen Gooswinus Meurskens.
HHM staan geen hoger beroep toe in deze zaak.