04/10/1628, 10

04/10/1628, 10

10 Gaspar Scherer vraagt ter opheldering van de apostille van 2 okt. of hij zich moet wenden tot de magistraten van alle steden en provincies waarin hij denkt dat er kantoren voor het verzenden en ontvangen van brieven met alle bijbehorende zaken dienen te worden gevestigd. Intussen zal hij met toestemming van de magistraat ook in 's- Gravenhage de brieven bestellen in het algemeen belang.
HHM houden vast aan hun eerdere resolutie.